Onze school

De school
Binnen BredeSchool De Achtbaan werken we in clusters. Dit betekent dat meerdere leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een grotere groep leerlingen. Leerkrachten werken hierdoor veel en nauw samen. Wij vinden het van wezenlijk belang dat leerkrachten veel gebruik kunnen maken van elkaars competenties, van en met elkaar kunnen leren en een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Er wordt intensief samengewerkt binnen de clusters. Er zijn vier clusters in een schooljaar:
Cluster 1 zijn de groepen 1-2
Cluster 2 zijn de groepen 3-4
Cluster 3 zijn de groepen 5-6
Cluster 4 zijn de groepen 7-8

Schooltijden
Inlooptijden
De school heeft inlooptijden.
’s Ochtends opent de poort om 8.15 uur en starten de lessen om 8.25 uur.
’s Middags opent de poort om 13.00 uur en starten de lessen om 13.10 uur.

Lestijden
Maandag:      08.25 – 12.00 uur   en    13.10 – 15.15 uur.
Dinsdag:        08.25 – 12.00 uur   en    13.10 – 15.15 uur.
Woensdag:    08.25 – 12.30 uur.
Donderdag:  08.25 – 12.00 uur   en    13.10 – 15.15 uur.
Vrijdag:          08.25 – 12.30 uur.

Pauzetijden
Kleine pauze: 10.15 – 10.30 uur. Vóór de pauze wordt er in de klas samen gegeten (boterham/fruit/groente).
Grote pauze:  12.00 – 13.10 uur. Voor opvang zie tabblad ‘Direct regelen’.

We leven in een sterk veranderende wereld. Wat vandaag nog nieuw is, is morgen achterhaald. De digitale revolutie zorgt voor enorme mogelijkheden. Deze veranderende wereld vraagt om vaardigheden om te kunnen participeren als volwaardig burger. Vaardigheden zoals: • samenwerken • communicatie • Creativiteit • kritisch denken • ICT kennis • probleem oplossen • sociale en culturele vaardigheden.

Eigenaarschap
Eigenaarschap op alle niveaus. Voor kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor je eigen ontwikkeling en welbevinden.

  • Hoe kunnen we kinderen nog meer eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces?
  • Hoe kunnen we kinderen verbinden met datgene wat geleerd moet worden?
  • Hoe kunnen we kinderen leren te leren door bijvoorbeeld onderzoeksvragen te stellen?
  • Hoe kunnen we kinderen meer keuzeruimte geven?
  • Hoe kunnen we zorgen voor een rijke leeromgeving?
  • Hoe kunnen we ICT inzetten om voor ieder kind een passend arrangement te bieden?
  • Hoe kunnen we de organisatie inrichten die beter aansluit bij de behoeftes van het kind?
  • Hoe kunnen we de organisatie zo inrichten dat de leerkracht meer tijd heeft voor persoonlijke aandacht en instructie?

 

 

Kinderraad

Door een kinderraad worden kinderen meer betrokken bij schoolse zaken. Tijdens de bijeenkomsten van de kinderraad kunnen ze daadwerkelijk meebeslissen en hun ideeën laten horen. Ze leren te komen met weloverwogen en onderbouwde plannen en ideeën. Alle leerlingen van onze school zijn via de ideeënbus in de gelegenheid om hun wensen kenbaar te maken. Verder hebben de leden van de Kinderraad zelf natuurlijk ook vele plannen en organiseren ze samen met leerkrachten het ‘open podium’, waar leerlingen voor de gehele school mogen optreden.

Vergaderen
De Kinderraad vergadert maandelijks over verschillende onderwerpen, die door de leerlingen gekozen worden. De notulen hangen na de vergadering op een vaste plaats in de school.Uit de gekozen raad wordt een voorzitter en een notulist gekozen en worden enkele werkgroepjes geformeerd. Er wordt vergaderd volgens strakke vergaderregels. Bij iedere vergadering is juf Ingrid aanwezig.

Verkiezingen
Aan het einde van ieder schooljaar, kunnen leerlingen uit groep 6 zich verkiesbaar stellen en worden er verkiezingen gehouden voor de Kinderraad. Groepen 4 tot en met 7 brengen vervolgens hun stem uit. Zodra bekend is wie de uitverkorenen zijn voor de kinderraad van komend schooljaar, wordt dit bekend gemaakt via het digitale infosysteem Isy.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?