Onze school

We leven in een sterk veranderende wereld. Wat vandaag nog nieuw is, is morgen achterhaald. De digitale revolutie zorgt voor enorme mogelijkheden. Deze veranderende wereld vraagt om vaardigheden om te kunnen participeren als volwaardig burger. Vaardigheden zoals: • samenwerken • communicatie • Creativiteit • kritisch denken • ICT kennis • probleem oplossen • sociale en culturele vaardigheden.

Eigenaarschap
Eigenaarschap op alle niveaus. Voor kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor je eigen ontwikkeling en welbevinden.

  • Hoe kunnen we kinderen nog meer eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces?
  • Hoe kunnen we kinderen verbinden met datgene wat geleerd moet worden?
  • Hoe kunnen we kinderen leren te leren door bijvoorbeeld onderzoeksvragen te stellen?
  • Hoe kunnen we kinderen meer keuzeruimte geven?
  • Hoe kunnen we zorgen voor een rijke leeromgeving?
  • Hoe kunnen we ICT inzetten om voor ieder kind een passend arrangement te bieden?
  • Hoe kunnen we de organisatie inrichten die beter aansluit bij de behoeftes van het kind?
  • Hoe kunnen we de organisatie zo inrichten dat de leerkracht meer tijd heeft voor persoonlijke aandacht en instructie?

Kinderraad

Ieder jaar, op het einde van het schooljaar, worden er op onze school verkiezingen gehouden voor de Kinderraad. De Kinderraad vergadert maandelijks over verschillende onderwerpen, die door de leerlingen gekozen worden. De notulen hangen na de vergadering op een vaste plaats in de school. Alle leerlingen zijn via de ideeënbus in de gelegenheid om hun wensen kenbaar te maken. Verder hebben de leden van de Kinderraad zelf natuurlijk ook vele plannen. Uit de gekozen raad wordt een voorzitter en een notulist gekozen en worden enkele werkgroepjes geformeerd. Er wordt vergaderd volgens strakke vergaderregels. Bij iedere vergadering is minstens één van de leraren aanwezig. De kinderraadleden koppelen belangrijke punten tijdens overlegmomenten met de locatie directeur terug.

Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden. Zodra bekend is wie de uitverkorene zijn voor de kinderraad van komend schooljaar, wordt dit bekend gemaakt via het digitale infosysteem Isy.

De school
Binnen BredeSchool De Achtbaan werken we in clusters. Dit betekent dat meerdere leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een grotere groep leerlingen. Leerkrachten werken hierdoor veel en nauw samen. Wij vinden het van wezenlijk belang dat leerkrachten veel gebruik kunnen maken van elkaars competenties, van en met elkaar kunnen leren en een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Er wordt intensief samengewerkt binnen de clusters. Er zijn vier clusters in een schooljaar:
Cluster 1 zijn de groepen 1-2
Cluster 2 zijn de groepen 3-4
Cluster 3 zijn de groepen 5-6
Cluster 4 zijn de groepen 7-8

Schooltijden
Vanaf 8 februari 2021 hanteren we, in verband met de coronamaatregelen, andere schooltijden.
Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.25-14.30u. >> Leerlingen eten hun lunch op school.
Woensdag en vrijdag (onveranderd) van 8.25-12.30u.
>>Zie tabblad ‘documenten’ voor het protocol en maatregelen voor de heropening van onze school.

Inlooptijden
De school heeft inlooptijden. Vanaf 8.15 u. en 13.00 u. gaat de poort open en komende leerlingen direct naar binnen. De eerste bel gaat om 8.25 u. en 13.10 u. Dan wordt verwacht dat iedereen binnen is. Dan starten de lessen.

Lestijden
’s morgens: 08.25 – 12.00 uur
’s middags: 13.10 – 15.15 uur
Woensdag/vrijdag: 08.25 – 12.30 uur

Pauzetijden
Er is pauze van 10.30-10.45 uur.
Vóór de pauze wordt er gegeten in de klas (boterham, fruit of groente).

Groep 1-2 houdt pauze op het schoolplein (en blijft langer buiten).
Groep 3-4-5* houdt pauze op het schoolplein en het veldje achter de school.
Groep 6-7-8* houdt pauze in het parkje tegenover de school.

*Groep 3-4-5 en groep 6-7-8 wisselen wekelijks van pauzeplek.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?