Kinderraad

Ieder jaar, op het einde van het schooljaar, worden er op onze school verkiezingen gehouden voor de Kinderraad.
De Kinderraad vergadert maandelijks over verschillende onderwerpen, die door de leerlingen gekozen worden. De notulen hangen na de vergadering op een vaste plaats in de school. Alle leerlingen zijn via de ideeënbus in de gelegenheid om hun wensen kenbaar te maken.
Verder hebben de leden van de Kinderraad zelf natuurlijk ook vele plannen. Uit de gekozen raad wordt een voorzitter en een notulist gekozen en worden enkele werkgroepjes geformeerd. Er wordt vergaderd volgens strakke vergaderregels. Bij iedere vergadering is minstens één van de leraren aanwezig. De kinderraadleden koppelen belangrijke punten tijdens overlegmomenten met de locatie directeur terug.

Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden. Zodra bekend is wie de uitverkorene zijn voor de kinderraad van komend schooljaar, wordt dit bekend gemaakt via het digitale infosysteem Isy.

Leden Kinderraad:
Voorzitter: 
Vice-voorzitter:
Notulist: I
Werkgroep: 

De-Achtbaan-4