Onze organisatie-inrichting

organisatiestructuur BredeSchool de Achtbaan

De missie en de visie van Stichting Swalm en Roer en Bredeschool de Achtbaan is leidend voor de organisatie-inrichting. Verder is de toegekende formatie (=aantal leerkrachten) uiteraard van groot belang, evenals het aantal leerlingen per leerjaar.

Zoals u weet werken we in clusters. Dit betekent dat meerdere leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een grotere groep leerlingen. Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er 3 clusters samengesteld. De leerkrachten werken veel samen.
Cluster 1 zijn de groepen 1-2
Cluster 2 zijn de groepen 3-4
Cluster 3 zijn de groepen 5-6

Cluster 4 zijn de groepen 7-8

De clusters worden aangestuurd door de clustercoördinator.
De cluster coördinatoren maken deel uit van het managementteam.

De terminologie die we gebruiken:
Heterogene groep betekent dat de kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten
Instructiegroep betekent dat kinderen van eenzelfde leeftijd bij elkaar zitten.

Hoe wordt er in de groepen gewerkt?

(groepen 1-2)
Bestaan uit 3 heterogeen samengestelde groepen, met zoveel als mogelijk, een vaste leerkracht/begeleider per groep.
We werken volgens de principes van Ervarings Gericht Onderwijs. (EGO) Bij E.G.O. staat welbevinden en betrokkenheid centraal. Een kind komt tot een goede ontwikkeling als het welbevinden (lekker in zijn vel zit) oké is.
Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Aan de hand daarvan bepalen wij samen met de kinderen de thema’s. Zo ontstaat er een hoge betrokkenheid bij kinderen.

Hoe ziet een dag in cluster 1 er globaal uit?
De ochtend wordt gestart met een dagopening en een kringactiviteit.
Daarna wordt er samen gegeten.
Vervolgens werken de kinderen met ontwikkelingsmaterialen.
Daarna is er buitenspel.
Aan het eind van de ochtend wordt er wederom gewerkt met ontwikkelingsmateriaal en wordt in de kring de ochtend afgesloten.

De middag start met een kringactiviteit. Daarna wordt er gewerkt met ontwikkelingsmaterialen. Dan weer even naar buiten en de dag wordt afgesloten in de kring.

(groepen 3-4) 
Iedere groep heeft een vaste leerkracht/begeleider.
Er is 1 groep 3, 2 groepen  4
In deze jaargroepen krijgen ze les in taal, lezen en rekenen.
Tijdens creatieve- activiteiten rondom feesten en vieringen, wordt er in heterogene groepen  gewerkt. Dit als opstapje naar cluster 3, waar al wat meer heterogeen gewerkt wordt en kinderen erg veel van elkaar leren.

Hoe ziet een dag er globaal uit?
In de ochtend wordt er gestart met technisch lezen en een kringgesprek.
Daarna worden de volgende instructies gegeven: taal, rekenen, lezen, spelling, schrijven.

De groep 4 werkt met de methode Alles in 1. Alles in 1 bevat naast geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, natuur en de creatieve vakken, ook taal (woordenschat) en begrijpend lezen (infoteksten, verhalen en gedichten e.d.)

(groepen 5-6-7-8)

Er is 1 groep 5; 1 groep 6, 1 groep 7 en 1 groep 7/8 en 1 groep 8.
Iedere groep heeft een vaste leerkracht/begeleider.
In een groot gedeelte van de ochtend wordt in instructiegroepen gewerkt voor de vakken taal-lezen en rekenen.  En er is een blokuur ingeroosterd om zaken zelfstandig te verwerken. In de middaguren worden de groepen heterogeen samengesteld in het kader van projectonderwijs en creatieve activiteiten. Het projectmatig werken wordt inhoud gegeven door de methode “alles in 1”
Alles in 1 bevat naast geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, natuur en de creatieve vakken, ook taal (woordenschat) en begrijpend lezen (infoteksten, verhalen en gedichten e.d.)

Hoe ziet een dag er globaal uit?
‘s Ochtends komen de kinderen bij elkaar de instructiegroep.
Ze krijgen les in taal-lezen en rekenen van een vaste leerkracht.

In de middaguren zitten de kinderen in heterogene groepen. De kinderen krijgen les uit de methode “alles in 1”. Veel van de aangeboden stof wordt op niveau verwerkt . Dit is mogelijk omdat er in ieder thema verschillende niveaus zijn, die naast en door elkaar gebruikt kunnen worden.