Schooltijden

De school heeft inlooptijden. Vanaf 8.15 u. en 13.00 u. gaat de poort open en moeten de leerlingen direct naar binnen. De eerste bel gaat om 8.25 u. en 13.10 u. Dan wordt verwacht dat iedereen binnen is.  Dan starten de lessen.

Lestijden:

’s morgens: 08.25 – 12.00 uur
’s middags: 13.10 – 15.15 uur
Woensdag/vrijdag: 08.25 – 12.30 uur

Pauzetijden

Groep 3-4-5  heeft pauze van 10.15 – 10.30 uur.
Groep 6-7-8  heeft pauze van 10.30 – 10.45 uur.
Groep 1 en 2 heeft pauze om 10.30 uur.

Vakantierooster

schema vakanties, schooltijden, vrije dagen